Giriş Başvuru Partner Ol

Satıcı Sözleşmesi

Satıcı Sözleşmesi

DİJİTAL ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. İşbu Satış Sözleşmesi’nin konusu, Vallet’in yayıncısı olduğu www.vallet.com.tr.tr sitesinin ve www.valle.com.tr sitesinin (kısaca, “Site” olarak anılacaktır) kullanılmasının ve/veya Vallet hesabı aracılığıyla Vallet sistemleri üzerinden sunulan hizmetlerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.
1.2. Vallet, kullanıcılarının çeşitli ödeme seçenekleri ile para yatırarak karşılığında sahip oldukları elektronik bakiyeyi yalnızca DİJİTAL sektörlerde hizmet sunan üye işyerleri ürün/hizmetlerini satın almak için kullandıkları bir sistem olup kullanıcılar banka havalesi EFT, ATM, kredi kartı, mobil ödeme veya hızlı ödeme seçenekleri ile bu işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Vallet tarafından sunulan bu hizmetler web, mobil, fiziksel vb. olmak üzere Vallet’in sunduğu herhangi bir ortamdan alınabilir.

2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
2.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları Vallet ve Kullanıcı’dır.Bu Sözleşme’de Kullanıcı ve Vallet ayrı ayrı olarak ve tek başına “Kullanıcı” ve “Vallet” şeklinde; birlikte ise “Taraflar” olarak anılır ve adlandırılır.
2.2. İşbu Sözleşme kapsamında “Kullanıcı”: Site’ye üye olarak veya üye olmaksızın erişim sağlayarak, Site’de sunulan herhangi bir hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsun edinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
2.3. Bu Sözleşme Taraflar’ın arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi, herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun Vallet’den Kullanıcı’ya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.

3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
3.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, Site’ye üye olarak veya üye olmaksızın, Vallet’in sunduğu hizmetlerden herhangi birine konu içeriğe hesap bilgisi oluşturarak veya oluşturmaksızın, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın erişim sağladığı andan itibaren hukuken Taraflar’ı bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren işbu Kullanıcı tarafından okunmuş, anlaşılmış ve onaylanmış kabul edilerek yürürlük kazanmış olur. Kullanıcı bu Sözleşme’yi kabul etmekle, Vallet’in Sözleşme konusu ile bağlantılı sunduğu diğer tüm politika, kural vb. her ne isim altında olursa olsun düzenlemeleri de kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı Site içeriklerinden ve/veya Vallet hizmetlerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca işbu Sözleşme yürürlükte kalır.
3.2. Vallet, Kullanıcı’nın, bu Sözleşme koşullarından ve bağlantılı düzenlemelerden herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde Kullanıcı’nın hesap veya hesaplarını veya Vallet hizmetlerine herhangi bir şekilde erişimini geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi Sözleşme’yi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.

4. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ
4.1. Vallet, işbu Sözleşme’de, Site’de kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, sunulacak olan yeni hizmet ve içerikler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut hizmet ve içeriklerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler yahut bunlara benzer sebeplerle kısmen veya tamamen güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup bu gibi hallerde Sözleşme, Site üzerinden Kullanıcı’ya güncel haliyle ve bilgilendirme yapılarak sunulacaktır ve işbu değişiklikler kural olarak yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
4.2. Kullanıcı, Vallet’in bu bende konu şekilde yaptığı değişiklikleri veya güncellemeleri; Vallet tarafından kendisine doğrudan bilgilendirmede bulunulmuş olması veya değişikliklerin yahut güncellemelerin vukuundan sonraki bir tarihte Site’ye erişim sağlaması veya buradaki herhangi bir içerik/hizmetten doğrudan veya dolaylı şekilde yararlanmış olması halinde haberdar edilmediğini yahut söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanmasının mümkün olmadığını / olmayacağını iddia, talep veya beyan edemez.

5. VALLET HİZMETLERİ ve KULLANIM KOŞULLARI
5.1. Ödeme Hizmetleri
5.1.1. Vallet bir ödeme hizmeti sağlayıcısıdır ve Vallet; hizmetlerini oluşturmak, düzenlemek, sürdürmek ve kullanıcılarına internet üzerinden, mobil ortamda ya da fiziksel platformlarda sunmak yoluyla bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak hareket eder.
5.1.2. Tüm ödeme işlemlerinde kullanıcılar, hesaplarının gerektirdiği ve Vallet tarafından belirlenen limitlere uymak zorundadırlar.
5.2. Para(Bakiye) Yükleme
5.2.1. Kullanıcı Vallet ile elektronik bir cüzdan hesabına sahip olur. Bu hesap Vallet’in belirlediği ve tüm hizmet araçlarından tanıtımı yapılarak hizmete sunulan farklı araç ve imkanlardan oluşabilir. Bu çeşitlilik, çalışma prensipleri, komisyon oranları ve vade seçenekleri münhasıran Vallet’in belirlediği şekilde kullanılır.
5.2.2. Kullanıcı söz konusu elektronik cüzdanı yalnızca DİJİTAL sektörde faaliyet gösteren üye işyerlerinden ürün ve/veya hizmet satın alınması amacıyla kullanabilir. Bu alan dışında başka herhangi bir ürün ve/veya hizmetin alımı için kullanılması, takas/transfer edilmesi yasaktır.
5.2.3. Kullanıcı sunulan bu araçları kullanarak Vallet hesabına limitlere bağlı kalmak suretiyle bakiye yüklemesi yapabilir. Bu araçlar banka hesapları, kredi kartı başta olmak üzere her türlü kart, elden ödeme noktaları, hızlı ödeme seçenekleri, mobil ödeme vb. olabilir. Vallet bu araçları genişletmek ya da daraltmak hakkını saklı tutar.
5.2.4. Kullanıcılar işbu 5. Madde kapsamında bahsi geçen hizmetlerin kullanımı için Vallet’e kayıt olunan telefon numarası ile her işlemde taraflarına gönderilebilecek SMS’leri, bildirimleri, benzeri sebeplerden dolayı alacakları aramaları kabul ederler.

5.3. İade Edilen Ödemeler ve İtiraz Süreci
5.3.1. İade Edilen Ödemeler: Üye işyerleri tarafından herhangi bir sebep yüzünden tahsil edilmeyen, iade edilen ve/veya reddedilen bir ödeme bakiyenize ya da kullandığınız ödeme yönteminize/aracınıza iade edilir. Tahsil edilmeyen bir ödemenin Kullanıcı tarafına iade edilmesi, üye işyerinin ödemeyi iade etmesinden ibarettir ve Üye İşyerinin iade politikalarına bağlıdır. İlgili tutar direkt olarak kullanıcının Vallet hesabına yüklenir.

5.3.2. İtiraz
5.3.2.1. Vallet, Alınan ürün/hizmetin arıza, hatalı ya da eksik olması durumlarında taraf değildir. İşbu madde de belirtilen itiraz prosedürü “Vallet” sistemlerini kullanmadığını iddia eden kişiler ve Vallet sistemleri nedeni ile eksik ya da hatalı işlem olduğunu iddia eden kullanıcılar için geçerlidir. Kullanıcı hesabını yönetmek ve işlem tanımlamak için seçilen ödeme aracına göre her defasında sistemden SMS doğrulaması alınabilir. Buna rağmen gerçekleşmiş olduğu iddia edilen bir ödeme konusunda itiraz etme hakkı vardır. Bu tür bir itiraz ile karşılaşıldığında, Vallet önceliklerine göre aşağıdaki prosedürü takip etmektedir:Kullanıcı’nın/kullanıcı hesabının ilgili ödemeyi yaptığından emin olunur.Karşılığında ürün/hizmet alınması durumu hakkında üye işyerinden bilgi istenir.Ürün/hizmet üye işyerine geri dönmeyecek şekilde sürecin içine dahil edilmişse, Kullanıcı’nın iddia ettiği şekilde ürünü kullanmamış olması durumu ve işlem sırasına göre gerçekleşme şekilleri araştırılır. Sisteme ilişkin bir hata/yanlış tespit edilirse, Vallet Kullanıcı’ya söz konusu tutarı geri öder. Ancak sistemde herhangi bir teknik sorun tespit edilemez ise Vallet hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez; Kullanıcı tarafından Vallet’e karşı doğrudan/dolaylı herhangi bir şekilde talep veya dava yöneltilemez.Vallet kötü niyetli itirazlar nedeni ile tüm dava ve şikâyet haklarını saklı tutar.

6. KULLANICI HESABI, KULLANIMI ve GÜVENLİĞİ
6.1. Kullanıcı, Site ve Vallet hizmetlerinden yararlanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi ve bu bilgileri güncel tutmayı kabul ve taahhüt eder. Bu bağlamda, Vallet hizmetlerinden yararlanmak için ön şart, Kullanıcı’nın kendisine ait bir cep telefonu numarasına sahip olmasıdır. Diğer yandan, Vallet tanımlı operasyonlar ve diğer işlemler için kullanıcıların birtakım bilgilerine ihtiyaç duyulabilir.Vallet hizmetlerinin birçoğu için kimlik doğrulaması yapılması gerekmektedir. Bu başta bankalar olmak üzere, diğer çözüm ortakların, işbirliği yapılan sağlayıcıların ve tedarikçilerin isteği üzerine gerçekleşmektedir. Gerekli görülen her noktada Vallet tüm Kullanıcılar için bu doğrulamayı yapmak adına yetkilendirilmiş olup bu doğrulama kapsamında Kullanıcılara yöneltilen sorular ve zaman içinde bu soruların değişmesi konusu tamamıyla Vallet’in inisiyatifinde bulunmaktadır. Tüm bunların dışında, Kullanıcı daha kolay bir ödeme yapısını kullanmak adına sahip olduğu diğer ödeme araçlarını Vallet hesabına bağlayabilir. Bu hallerde, Vallet tarafından bazı bilgilerin tevdi edilmesi zorunlu kılınabilir. (Örn: adres tanımlamadan fiziksel ürün siparişi vermek adına daha önceden adres bilgisi verilmesi)
6.2. Kullanıcı, hesabı ve Vallet hizmetlerinden yararlanırken vermiş olduğu diğer tüm bilgilerinin güvenliğini sağlamak bakımından ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Vallet’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Diğer yandan, Vallet tarafından hizmetlerinden gereği gibi istifade edilmesi ve kullanıcı hesap ve bağlantılı kişisel verilerinin korunması, saklanması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.
6.3. Kullanıcı Vallet hizmet ve içeriklerinden yararlanmak amacıyla kullandığı yukarıda bahsi geçen tüm bilgileri özenle kullanıp korumak, herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşmamak ve gizli tutmakla mükelleftir. Herhangi bir güvenlik ihlalinin varlığı halinde derhal bu hususu Vallet’e bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.4. Kullanıcı’nın, Site’deki Kullanıcı hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişi veya kuruma geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanımların söz konusu olması halinde kendisine Kullanıcı hesabı kullandırılan kişi veya kişiler Vallet tarafından tespit edilebilir ve bu durumda ilgili hesap ve bağlantılı hizmetlere erişimi kalıcı veya sürekli şekilde askıya alınarak kullanım sonlandırılabilir.
6.5. Kullanıcı, Vallet hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, Kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Vallet aleyhine veya Vallet’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Aksi halde, yukarıdaki bentte yer alan yaptırımlara tabi tutulabilir.
6.6. Kullanıcı hesabının 3. kişi veya kurumlara kullandırılması eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden Vallet’e karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.
6.7. İşbu madde kapsamında bahsi geçen her nevi yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.
6.8. Kullanıcı, hesabını 3. Kişi veya kuruma kullandırmasının yukarıda belirtilen şekilde sonuçlar doğurabileceğini ve bu halde tüm bu sonuçlardan hesabını kullandırdığı kişiler ile birlikte veya münferiden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu Sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden Vallet’e karşı sorumludur fakat bu kimselerin bu Sözleşme’nin tarafı olduklarını iddia veya talep etmeleri mümkün değildir. Bu türde yetkisiz erişim ve kullanımları gerçekleştirenler bu Sözleşme anlamında Kullanıcı’ya tanınan hak ve sıfatlara sahip olamaz.
6.9. Kullanıcı, Vallet tarafından sunulan içerik ve hizmetlerin kullanımı sırasında bağlı bulunduğu yargı bölgesine özgü tüm kanun, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelere uygun davranmakla mükelleftir. Kullanıcı’nın işbu düzenlemelere aykırı hareketleri bakımından Vallet’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.10. Kullanıcı, Site’de sunulan hizmet ve içeriklerin her birini tabi olduğu kullanım şart ve koşullarına uygun şekilde edineceğini taahhüt eder. Buna aykırı her nevi üçüncü taraf araç, program, yazılım veya unsurlarını kullanmamayı, Site ve Vallet hizmetleri içeriğine ilişkin ilişkin “hack”, “hile”, “bot”, “hile dosyası”, “mod” ve veya otomasyon programları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, içerikle veya içeriğin yazılım unsurlarından herhangi bir kısmıyla veya tamamıyla herhangi bir şekilde etkileşime giren yetkisiz üçüncü taraf programlarının veya yazılım ve Vallet’in arasındaki herhangi bir iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya içerik hakkındaki bilgileri kaydetmek için içerik tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak içerik hakkında bilgi toplayan üçüncü taraf programlarını kullanmayacağını; aksi durumda Vallet tarafından yukarıda bahsi geçen yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve söz konusu eylem hukuka aykırı olduğu için hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul eder.
6.11. Kullanıcı tarafından Site üzerinden sunulan içerik veya hizmetlerden istifade edilmesi için gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Bu bağlantı ve donanıma sahip olunması ve bunların temini münhasıran Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir. Bu bağlamda, Vallet, internet bağlantısı, altyapı veya donanımla ilgili her nevi aksaklık bakımından sorumluluk kabul etmez.
6.12. Vallet, Site içerik ve/veya hizmetlerinin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile Kullanıcı hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan sorumlu tutulamaz.
6.13. Site, Site’de yayınlanan ve Vallet hizmetleri ile bağlantılı her nevi içerik aksi belirtilmedikçe Vallet’in münhasır mülkiyetindedir. Kullanıcı’nın, Site’den veya bağlantılı platformlardan edindiği Vallet hizmetlerinin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına, Vallet tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Bu bağlamda, Kullanıcı’nın, edindiği hizmet ve/veya içerikleri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, kopyalaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması bu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilir. Kullanıcı edindiği Vallet hizmetlerini ticarete konu edemez, gelir elde etmek amacıyla kullanamaz. Buna aykırı kullanımların Vallet tarafından tespiti, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.
6.14. Site’de erişim sağlanan reklamlar dahil olmak üzere üçüncü kişi içeriklerine bağlantı sağlanabilir. Bu içeriklere erişim sağlamak veya bunu kullanmamak tamamen Kullanıcı’nın tasarrufundadır. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişiye ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşulları sahiplerince belirlenir. Vallet, Site’den erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişilere ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığından bu içeriklerden sorumlu tutulamaz ve bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık Vallet’e karşı ileri sürülemez.
6.15. Vallet, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Vallet, kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7. SINIRLANDIRILMIŞ SORUMLULUK
7.1. Vallet bir banka, bir satıcı kurum ya da bır lojistik servis sağlayıcı firma değildir. dijital faaliyet gösteren anlaşmalı üye işyerlerine ait ürün ve/veya hizmetlerin edinilmesi amacıyla ödeme yapmanızı sağlayan bir hizmet sunucusudur. bu bağlamda, vallet’in tek sorumluluğu kullanıcının isteği doğrultusunda ödeme ya da transfer işleminin gerçekleştirilmesidir. bu ödeme karşılığında sahip olunması beklenen ürün/hizmet/faydadan sadece ve sadece kullanıcı sorumludur. bu hususta hiçbir şekilde vallet sorumlu tutulamaz.vallet, vallet hizmetleriyle ödemesi gerçekleştirilen ürün ve/veya hizmetler üzerinde denetime sahip değildir ve bu nedenle kullanıcı’nın birlikte iş yaptığı alıcının veya satıcının bir işlemi gerçekten tamamlayacağının garantisini vermez.vallet tarafına yapılan şikayetleri/bildirimleri bundan sonrakı üye işyeri seçimlerinde kabul mantığını geliştirmek adına bilgi amaçlı saklar ve kullanır.
7.2. Vallet, zaman ve sözleşme’nin yürürlülük süresi ile sınırlı olmaksızın; hiçbir hal ve şart altında, akdi, haksız fiil niteliğinde, objektif sorumluluk veya diğer hiçbir hukuki sorumluluk düzenlemesine veya prensibine dayanılarak; vallet’in ilgili zararların gerçekleşme olasılığından haberdar olduğu veya haberdar olması gerektiği durumlarda dahi ve/veya bu şekilde bir iddia veya talepte bulunularak; vallet sitesi’nin, içeriklerinin ve hizmetlerinin kullanıcı tarafından kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklı her nevi doğrudan, dolaylı, tesadüfi, sonuç odaklı, kişisel, cezai veya çoklu zarar tazminatlarından; her tür ağır ihmalden kaynaklanan zararlardan ve sonuçlardan ötürü kullanıcı’ya veya kullanıcı ile olan irtibatından neşet eden her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilere karşı herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.
7.3. Kullanıcı, bu sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yetkilerin üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde bu ihlalden ötürü, ihlal eyleminde bulunanlara mukabil dava ikame etme veya şikayette bulunma hakkını haizdir. bu gibi durumlarda vallet, kullanıcı’yı, resmi makam ve merciler nezdinde ilgili hakkının veya yetkisinin dayanağı olan varsa uhdesindeki dijital veri ve delillerin, yasal saklama süresi içinde ve resmi makam veya merciler tarafından talep edilmesi şartıyla, bunları sunarak, her zaman destekler.

8. TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI
KULLANICI, İŞBU SÖZLEŞME’YLE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK KULLANICI’NIN HATASI İLE İLİŞKİLİ ŞEKİLDE VEYA KULLANICI’NIN Vallet HİZMETLERİNİ KULLANIMINDAN YAHUT KÖTÜYE/HATALI KULLANIMINDAN KAYNAKLI BİÇİMDE; SİTE GİZLİLİK İLKELERİ VEYA DİĞER BELGE VE KURAL DÖKÜMANLARINI İHLAL ETMESİNDEN ÖTÜRÜ OLUŞAN HER NEVİ DAVALAR, İDDİALAR, ZARARLAR, KAYIPLAR, SORUMLULUKLAR VE MASRAFLARA KARŞI, BUNLARIN TAMAMININ BİZZAT VE TEK BAŞINA KENDİSİ TARAFINDAN KARŞILANACAĞINI VE Vallet’İ BU NEVİ GİDERLERDEN MUAF KILACAĞINI KABUL EDER.

9. GARANTİDEN MUAFİYET
9.1. Vallet, SİTE, HİZMET VE İÇERİKLERİNE DAİR KULLANICI’YA YÖNELİK OLARAK; AYIBA, ZAPTA, ÜÇÜNCÜ KİŞİ MÜLKİYETİNE, FİKRİ HAK SAHİPLİĞİNE, DEVAMLILIĞA, DOĞRULUĞUNA, GÜVENİLİRLİĞİNE, KALİTESİNE, KESİNTİSİZLİĞE, SAYILANLARIN OLDUĞUNDAN BAŞKA BİR VASFINA VEYA VARLIKLARININ VEYA YAYINLARININ DEVAM ETTİĞİ SÜRENİN DIŞINDA KALAN ZAMAN DİLİMİNE DAİR HERHANGİ BİR TAAHHÜT VEYA GARANTİ VERMEZ.
9.2. YUKARIDAKİ HÜKÜM, Vallet’İN SAYILANLARA DAİR KASITLI EYLEMLERDE BULUNDUĞU, BULUNACAĞI, BU ŞEKİLDE HEDEFLER VE UYGULAMALAR GÖZETTİĞİ YAHUT GÖZETECEĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ.

10. MÜCBİR SEBEPLER
Vallet, mücbir sebepler, Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, internet alt yapısında oluşabilecek sorunlar, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev, lokavt veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi Vallet’in kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Vallet’in kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu Sözleşme’yi ifa edememekten hiçbir şekilde sorumlu olmaz.

11. KISMİ GEÇERSİZLİK
İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hüküm tarafların niyetini etkileyecek şekilde müsaade edilen en son dereceye kadar söz konusu hükmü uygulanabilir kılmak için gerektiği ölçüde yeniden düzenlenecektir ve işbu Sözleşme’nin kalan kısmı bundan etkilenmeden tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ancak ilgili hükmün yeniden düzenlenemeyeceğinin tespit edilmesi durumunda ilgili hükmün bu şartlardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

12. TEMLİK ve NAKİL
12.1. Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında veya Site’de sunulan hizmet veya içeriklerin üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olduğu hiçbir hak veya yetkiyi Vallet’in yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara devredemez.6 (altı) ay süresiyle kullanılmayan Kullanıcı hesabı dondurulur, Kullanıcı’ya sunulan bir güvenlik adımı ile istenildiği zaman hesabın tekrar açılması sağlanabilir.
12.2. Vallet, bu Sözleşme kapsamında Sitesi ve sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

13. YETKİ
Vallet ile Kullanıcı arasında Vallet tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. BAŞLIKLAR VE YORUM
İşbu Sözleşme’de kullanılan madde başlıklarına sadece okuma ve anlaşılma kolaylığı sağlanması amacıyla yer verilmiştir. Madde başlıkları Sözleşme’nin yorumlanmasında dikkate alınmaz ve başka herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz.

15. SÖZLEŞMENİN ETKİSİNİN YORUMLANMASI
İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi, Vallet ve Kullanıcı arasında akdedilerek tatbik edilmesi veya Kullanıcı’nın Site veya Vallet hizmetlerini kullanması Kullanıcı ve Vallet arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi yaratmaz; bu şekilde bir yoruma mesnet gösterilemez. İşbu Sözleşme, taraflarının arasında varsa daha evvel akdedilen diğer akdi ilişkileri, bu Sözleşme hükümleri ile çatışmadığı ölçüde etkilemez.

16. FERAGAT EDİLMEZLİK
Vallet’in işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü uygulamaması, hiçbir durumda ilgili hükümden şu anda veya gelecekte feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak veya hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin ilgili hükmü veya diğer hükümlerden herhangi birini uygulama hakkını etkilemeyecektir.
Vallet’in işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden veya şartından kesin olarak feragat etmesi söz konusu hükme veya şarta gelecekte uygun hareket etme yükümlülüğünden de feragatini teşkil etmez.,

FİZİKSEL ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR VE KONU
1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye veya Satıcı olarak Vallet’de Ürünler’i satışa sunan kişiler için geçerlidir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız Vallet’e üye olmayınız.
1.2. Vallet’in sahibi "4012 SK NO 34 SELVİLİ MAH KARABAĞLAR / İZMİR" adresinde yerleşik olan VALLET ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir (“Şirket”). Vallet üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır. Şirket, Vallet’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
1.3. Şirket, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşulları her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Bu değişiklikler, İnternet Sitesi’nde Üyelik Sözleşmesi, Üyeler’in tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

2. TANIMLAR
İNTERNET SİTESİ : Tüm hakları Şirket’e ait olan www.valle.com.tr ve www.vallet.com.tr alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan, Vallet’in Satıcılar’ın Ürünler’ini satışa sunabilecekleri, Alıcılar’ın ise bu Ürünler’i görüntüleyebilecekleri platform Hizmetleri’nin sunulduğu internet sitesidir.
UYGULAMA : Tüm hakları Şirket’e ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımdır.
UYGULAMA MAĞAZASI : Tüm hakları Şirket’e ait olan, Vallet üzerinde kullanılmak üzere oluşturulmuş Uygulamaları ve bu Uygulamalar ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin listelenerek sunulduğu mecrayı ifade eder. Uygulamalar ücretiz olarak ya da ücretli sunulabilir. Uygulamaların ücretli olması halinde, ücrete ilişkin detaylar ile her bir uygulamanın kullanım koşulları, kuralları ve benzeri kullanıma ilişkin detayları da Uygulama Mağazası’nda ayrıca belirtilecektir.
UYGULAMALAR : Vallet üzerinde kullanılmak üzere oluşturulmuş yazılımlardır. Uygulamalar Şirket tarafından oluşturulmuş olabileceği gibi, Uygulama Mağazası’nda satışa ve/veya kullanıma sunulmak üzere üçüncü kişiler tarafından geliştirilmiş de olabilir. Uygulamalara ilişkin olarak Şirket tarafından üstlenilen yükümlülükler ve/veya Uygulama’ya ilişkin koşullar, Uygulama’nın Şirket tarafından veya üçüncü kişiler tarafından geliştirilmiş olmasına göre farklılık arz edebilir. Uygulamalara ilişkin detaylı bilgiler, her bir Uygulama’nın ilgili sayfasında ayrıca belirtilecektir.
VALLET : İnternet Sitesi ve Uygulama birlikte “Vallet” olarak ifade edilmektedir.
HİZMETLER : Vallet üzerinden Satıcı ve Alıcılar’ın Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Vallet tarafından sunulan platform sağlama Hizmetler’inin tamamını ifade eder. Bu kapsamda Vallet üzerinden, Satıcılar tarafından Veritabanı’na yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi, Ziyaretçiler’in Ürünler’e ulaşabilmesi için Ürünler’in listelenmesi ve satılan Ürünler’in raporlanması Hizmetler’i sağlanmaktadır. Şirket, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirebilir, Hizmetler’i üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.
ZİYARETÇİ : Vallet’e erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı, Üye, Kullanıcı, Satıcı ve Alıcı tanımlarının tamamını kapsamaktadır.
ÜYE : Vallet üzerinde, oluşturduğu hesap ile listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürün satışa sunan ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde Vallet’e üye olmuş gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyeler, bundan böyle “Satıcı” olarak da anılabilecektir.
KULLANICI : Vallet üzerinden satışa sunulan Ürünler’i satın alan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Kullanıcılar bundan böyle “Alıcı” olarak da anılabilecektir.
ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Şirket’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır.
ÜRÜN : Vallet üzerinden Satıcılar tarafından başta Yasaklı Ürünler listesi olmak üzere Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan ürün ve hizmetleri ifade eder.
İÇERİK : Vallet üzerinden erişimi mümkün olan, Şirket veya Satıcılar tarafından yüklenmiş olan Ürünler’e ilişkin bilgiler de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgelerlerdir. İçerik, bundan böyle “Ürün” olarak da anılabilecektir.
HİZMET BEDELİ : Satıcı tarafından Vallet’e ödenecek bedeldir.
ARAYÜZ : İçerikler’in Ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi ve Vallet Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Ziyaretçiler tarafından kullanılan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Şirket’e ait olan, Vallet üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.
VERİTABANI : İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Şirket’e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veriler bütünü ve bu verilerin okunabilmelerini sağlayan sistemdir.

3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi; Vallet’in sahibi olan Şirket ile Hizmetler’den yararlanmak isteyen Üye arasında geçerli olup üyelik için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.
3.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle;
§ Gerçek kişi Üyeler 18 yaşından büyük olduklarını ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını,
§ Tüzel kişi Üyeler ise, Üyelik Sözleşmesi’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu
§ Gerçek ve tüzel kişi Üyeler, Vallet tarafından herhangi bir sebeple üyelikten geçici veya sürekli olarak uzaklaştırılmadıklarını peşinen kabul ve beyan ederler. Ayrıca Üye, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek İnternet Sitesi’nde sağlanan Hizmetleri kullanmaya, Vallet’e giriş yapmaya yetkili olduğunu, Hizmet seçiminde ve kullanımında ve Vallet’e girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3. Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e aittir. Üyelik başvurusu Şirket tarafından değerlendirilecek olup Şirket herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. Şirket kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra da, Şirket, üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurmak, iptal etmek, ayrıca hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmek hakkını haizdir.
3.4. Üyelik Vallet’in ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Ziyaretçiler tarafından İnternet Sitesi’ne üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, gerek görülmesi halinde kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda verilen bilgilere göre yararlanılmak istenilen hizmetler arasında ücretli bir hizmetin varlığı halinde bu hizmete ilişkin olarak varsa öncül ücretin ödenmesi ve banka bilgileri ve benzeri ödeme ve hesap bilgilerinin verilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Şirket’in bu işlemlerin onaylanması ile tamamlanır. Üyeler, banka ve benzeri ödeme ve hesap bilgilerini İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerine girmemeleri halinde Alıcılar’dan tahsilat yapamayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
3.5. Hizmetler; (i) Satıcılara, Ürünler’i satışa sunabilecekleri, Alıcılara ise Ürünler’i görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanması ve (ii) Alıcılar tarafından yapılan ödemelerin, ilgili Ürün’ün Alıcı tarafından teslim alınmasını takiben Satıcı’ya aktarılmasının sağlanmasıdır. Bu noktada Vallet’in, Satıcılar tarafından kargoya teslim edilen Ürünler’in içeriği kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Satıcı’nın ilgili Ürün’ü Alıcı’ya göndermemesi halinde veya Alıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün’ün vaat edilenden farklı, ayıplı, noksan çıkması halinde Alıcı tarafından gönderilen bedel Alıcı’ya iade edilir.
3.6. Vallet ve bu kapsamda Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir.
3.7. Vallet, Üyeler’in Vallet üzerinden satışa sundukları Ürünler’in listelenmesi, Alıcılar tarafından Ürünler’in bedelinin ödenmesini takiben verilecek onay dahilinde Alıcılar tarafından ödenen bedellerin ilgili Satıcı’ya aktarılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda Satıcılar, Şirket’in Satıcı namına satışa sunulan Ürünler’in bedelini tahsile yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Alıcılar, Vallet vasıtası ile ödeme yaparak Satıcılar ile kurdukları sözleşme ilişkisi kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olurlar. Bu kapsamda Satıcı, Şirket’in Alıcılar tarafından yapılacak ödemelerin ilgili Ürün’ün Alıcı tarafından teslim alınmasını takiben Satıcı’nın hesabına aktarılması hususunda yetkili olduğunu ve de Hizmetler karşılığında hizmet bedeli ödemekle yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder.
3.8. Üyeler, Alıcılar’dan tahsilat yapabilmek için Hizmet Bedeli Koşulları’nın geçerli olduğunu peşinen kabul eder.
3.9. Üyeler, Kullanıcılar ve Ziyaretçiler, Şirket’in, Vallet’in ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Ziyaretçiler, Hizmetler’in talep edilen şekilde verilebilmesi için Vallet’e kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi takdirde, satın aldıkları Ürünler’in verdikleri adrese ulaşması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Ziyaretçiler Vallet üzerinden kendilerinden talep edilen bilgileri tam, doğru ve gerçeğe uygun şekilde vermekle yükümlü olup söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı Şirket’in her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür.
3.10. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal Vallet’e bildirmeyi taahhüt eder. Şirket, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üye’nin Vallet’e erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.
3.11. Vallet, Veritabanı’nda tutulan bilgileri, istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Ziyaretçiler’in genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini bu anlamda Ziyaretçiler’e daha zengin içerik sunabilmek amacıyla geliştirmek için kullanabilme hakkına her zaman sahiptir.
3.12. Vallet, Üyeler tarafından gönderilen Ürün bilgileri ve/veya yorum ve öneriler ile bu ürün bilgileri, yorum ve önerilere ilişkin varsa fotoğraflar da dahil olmak üzere her türlü İçerik’i, internet ortamında da dahil olmak üzere her türlü tanıtım materyalinde her şekilde kullanabilir.
3.13. Vallet ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
3.14. 18 yaşından küçük kişiler Vallet’e Üye olamazlar ve Ürün satışa sunamazlar. Üyeler’in 18 yaşından küçük olduğunu tespiti halinde üyelik işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine aykırılık sebebiyle derhal ve ayrıca herhangi bir bildirimde yapılma zorunluluğu olmaksızın sona erdirilir.
3.15. Yarışmalar, promosyonlar ve diğer benzer özellikler dâhil olmak üzere Ürün satışına ve alımına ve Vallet’inbelli kısımlarının veya özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir ve söz konusu kuralların tamamı, bu referansla işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası haline gelir. Üyeler, İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmetler’i kullanmak için yeterli yasal yaşta olduklarının beyanı da dâhil olmak üzere, söz konusu kuralların tamamına uymayı kabul ederler.
3.16. Şirket, satın alma miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar.
3.17. Şirket, Ürün görsellerini orijinal renklerine mümkün olan en yakın şekilde göstermek için çaba sarf eder, ancak Ürünler’in renklerinin doğruluğu noktasında hiçbir şekilde taahhütte bulunmamaktadır.
3.18. Şirket, Hizmetler kapsamında hiçbir Üye’ye belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, satış garantisi, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. Şirket, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetler’in geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in Üyeler’e karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
3.19. Şirket, Üyeler’e uyguladığı Hizmet Bedeli’nde her zaman ve Üyeler’e ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. Hizmet Bedeli’ne ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve herhangi bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.
3.20. Şirket, Alıcılar’dan Satıcılar adına tahsil edilecek ödemeler dışında, hiçbir koşul altında Alıcılar’ı ve/veya Satıcılar’ı temsil etmemektedir. Şirket’in Satıcı ve Alıcı arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Satıcı ve Alıcı arasındaki iletişimi sağlamak da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Satıcı ve Alıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde Şirket, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin taraf olarak gösterilemez.

4. ÜYELER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Üye, Vallet’de yayınlanan kurallara uygun olarak Hizmetler’den faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Şirket, dilediği zaman duyuru ve/veya bildirim yapmak suretiyle, kullanım koşul ve kurallarında değişiklik yapma hakkını haizdir. Herhangi bir değişiklik halinde Üyeler kazanılmış ve/veya önceye dayalı hak iddiasına bulunamazlar. Bu kapsamda, Vallet üzerinde yayınlanan kurallar ve duyurular da işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
4.2. Üyeler, Vallet üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Üyeler’in, Vallet’de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir. Bu kapsamda Üyeler, yapacakları tüm işlemde yürürlükteki mevzuata riayet edeceklerini ve mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
4.3. Üyeler, yürürlükte olan mevzuatın yüklediği sorumlulukları bilmedikleri veya bilebilecek durumda olmadıklarını ileri süremez. Vallet, mevzuata aykırı olduğunu veya herhangi bir konuda karışıklığa sebep olacağını tespit ettiği İçerikler’i yayımlamaktan imtina edebilir. Şirket’in, yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen Vallet’in bulunduğu bilişim sistemlerine Üye tarafından herhangi bir şekilde girilen herhangi bir bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üye’ye rücu hakkı saklıdır.
4.4. Üye, Alıcı tarafından bedeli ödenerek satın alınan Ürün’ü, mücbir sebep halleri dışında olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun Alıcı’ya göndermekten imtina edemez. Böyle bir durumda Şirket’in herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamakla birlikte, Alıcı tarafından durumun ihbarı halinde Şirket, Üye’nin üyeliğini geçici ya da sürekli olarak dondurabilir, üyeliğini sonlandırabilir. Bu takdirde Üye, Şirket’in herhangi bir zararı olması halinde tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.5. Ürün’e ait kargo bilgileri ve teslimatın takibine ilişkin uyarı, Alıcılar’ın verdikleri e-posta adresine Vallet tarafından bildirilecektir. Alıcılar’ın e-posta adreslerini hiç, tam veya gerçeğe uygun şekilde girmemeleri halinde Vallet’in Alıcılar’a bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur. Vallet ve Şirket, Ürün’ün kargo marifeti ile Alıcı’ya teslimine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmez. Ürün’ün kargo ile gönderilmesi ve teslimatından yalnızca ve sadece Üye sorumludur.
4.6. Ürün’ün teslimatından sonra Alıcı’nın yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple ödenmemesi, iptali veya Şirket hesaplarından geri çekilmesi hallerinde Satıcı’nın Ürün’ü gönderme yükümlülüğü doğmaz. Satıcı’nın Ürün’ü göndermesinden ve Ürün’ün tesliminden sonra ödemenin gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde Alıcı teslim aldığı Ürün’ü Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, en geç 24 saat içerisinde Ürün’ü Satıcı’nın belirteceği adrese göndermekle yükümlüdür. Alıcı ve Satıcı, Vallet’in ve Şirket’in bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, bu sebeple Vallet’den ve Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.7. Tüm Üyeler, Vallet’de tanımlı olan bilgilerinin (isim, soy isim, telefon, TC kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Vallet bu bilgilerin doğru olmadığını tespit eder ise, Üye’ye ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işlemi, satışı, üyeliği iptal edebilir ya da uygun gördüğü diğer yaptırımları uygulayabilir.
4.8. Vallet ve Şirket, dilediği zaman Üye’nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir veyahut da işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üyenin Şirket’ten mevcut bir alacağının olması halinde, Şirket bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile alıkoyabilir.
4.9. Alıcı’nın hatalı, yetkisiz veya şüpheli bir işlem sebebiyle Ürün’ü iade etmesi ve geri ödeme talep etmesi halinde ve Şirket’in, iş ortağı olan üçüncü kişilerin ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın Alıcı’ya herhangi bir şekilde geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması halinde Şirket’in, iş ortağının ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın uğrayacağı tüm zarar ve ziyan için Satıcı’ya rücu edilecek ve bu durumda Satıcı tarafından Şirket’in ilk talebini takiben tüm zarar ve ziyan tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. Şirket’in böyle bir durumda, Satıcı tarafından ödenmesi gereken bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. Satıcı, bu durumlarda Şirket’ten Hizmet Bedeli iadesi talep edemez.
4.10. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve eklerine aykırılık hallerinde Şirket’in maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri Vallet’in herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üyeler ve Kullanıcılar bir tazmin talebinde bulunamaz.
4.11. Üyelik Sözleşmesi, Hizmetler’in sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, Şirket işini, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Üyelik Sözleşmesi’ne herhangi bir etkisi olmayacaktır.
4.12. Üyeler tarafından Ürünler üzerinde yapılacak değişiklikler Vallet’in sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan ilgili Üye tek başına sorumludur.
4.13. Üye, Ürün’ü satışa sunarken, teslimatta ve satış sonrasında Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve ekleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerinden kendisinin sorumlu olacağını, Şirket’i hiçbir şekil ve surette sorumlu tutmayacağını ve Şirket’in üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.14. Üye, Vallet’de yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.15. Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Üye’ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle, ancak sınırlı olmamak üzere, çalıntı, orijinal olmayan, kaçak ve/veya sahte ürün satışlarında) Üye hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılıklarına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına Üye’yi şikayet veya ihbarda bulunabilir. Üye, yasaklı ya da hukuka aykırı Ürün’ün satışıyla bağlantılı olarak Şirket’in şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Şirket’i hiçbir sıfatla sorumlu tutmamayı, Şirket’ten tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
4.16. Üyeler, yaptıkları satışa ilişkin KDV faturası keserek Alıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Şirket yalnızca, Üyelere verdiği hizmet karşılığında elde ettiği gelire ilişkin olarak fatura kesmekte olup bu faturalara üyelik panelleri içinden ulaşılabilmektedir.
4.17. Üyeler’in Uygulama Mağazası’ndan yapacakları her türlü işlem bakımından Uygulama Mağazası Kullanım Koşulları geçerlidir.

5. ÜYELİK PROFİLLERİ
5.1. Üyeler, Ürünler’i satışa sunmak maksadı ile kendilerine ait bir profil sayfası oluşturmakla yükümlüdür. Bu profil sayfasının oluşturulmasında Üyeler, kendilerinden talep edilen kendilerine ait bilgileri (isim, soy isim, telefon, TC kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi vs.) ilgili yerlere gireceklerdir. Üyeler tarafından verilen bilgilerden bazıları Hizmetler’de kullanılmak üzere talep edilmekte olup profil sayfasında gözükmeyecektir. Şirket’in profil sayfası da dahil olmak üzere Vallet’in her türlü bölümünü dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkı her zaman saklıdır.
5.2. Üyeler, profil sayfasında yer alsın almasın, verdikleri bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik verilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan Vallet’in ve/veya Şirket’in sorumlu olması söz konusu olamaz.
5.3. Üyeler, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, kendisine veya diğer Üyeler’e ait profil sayfalarını manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar. Üyeler bu gibi davranışlarda bulunmaları halinde Şirket’in tüm zararını tazmin edeceklerini ve Şirket’in tek taraflı olarak ve ayrıca bir ihbarda bulunmadan Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ederler.
5.4. Üyeler, kendileri için oluşturulmuş profilleri hiçbir şart ve koşulda başka bir kişiye devredemez veya hiçbir şekilde başkalarınca kullanımına izin veremezler. Üyeler’in kendisi için oluşturulmuş profili üçüncü bir kişiye devretmesi veya kullanıma açması halinde Üyeler Şirket’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
5.5. Her Üye, Vallet’i aktif bir e-posta adresi ile kullanmaktadır ve her e-posta adresi yalnızca bir üyelik için kullanılabilir. Üye olan herkes, kullanıcı adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Oluşabilecek kusurlu davranışlardan Vallet ve/veya Şirket sorumlu değildir. Üyeler, hesaplarında veya şifrelerinde her türlü yetkisiz kullanımı ya da diğer güvenlik ihlallerini derhal Vallet’e bildirmeyi kabul ederler. Üyeler, hesap bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamaması sonucunda başka birinin Üye’nin Vallet profilini, şifre veya hesabını kullanması nedeniyle Şirket’in ve/veya Ziyaretçiler’in uğrayacağı zararlardan sorumludur.
5.6. Üyeler, profillerinde yayınlanan Ürün fotoğrafları ya da profil fotoğraflarının kendilerine ait olduğunu, gerçeği yansıttığını ve toplumsal ahlak kurallarına uygun olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hükme aykırılık olması halinde Şirket ayrıca bir ihbarda bulunmaksızın ilgili Üye’nin üyeliğini iptal edecektir.

6. ÜRÜN SATIŞINA İLİŞKİN KURALLAR
6.1. Üyeler, Vallet dışındaki platformlardan satışa sundukları Ürünler’i Alıcılar’a kredi kartı ve/veya Şirket’in belirleyeceği diğer ödeme yöntemleri ile satın alma imkanını sağlamak maksadı ile Vallet’de söz konusu Ürün’e ilişkin bilgileri içeren bir sayfa oluşturacak ve bu sayfaya ilişkin URL’yi Vallet dışındaki platformlarda paylaşacaklardır. Üyeler, söz konusu URL’nin Vallet dışındaki platformlarda paylaşılmaması halinde Alıcılar’ın Valletüzerinde söz konusu Ürün’e erişme imkanı bulamamasına sebep olabileceğini peşinen kabul eder. Bu sebeple Üyeler’in Vallet’de oluşturdukları sayfalara ilişkin URL’yi diğer platformlarda da paylaşması esastır.
6.2. Üyeler, belirlenen bölümlerde ve kurallara uygun olarak Vallet’de Ürün satışa sunabilirler. Üyeler, bu Hizmet için herhangi bir ücret talep edilmesi halinde Ürün’ü Vallet’de satışa sunabilmek için talep edilen ücreti ödemekle yükümlü olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
6.3. Üye, Vallet’e tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam ve gümrük konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı İçerik girmeyeceğini ve içeriklerinde mevzuata aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4. Üye, İçerikler’de karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, Vallet altyapısını herhangi bir şekilde bozacak girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, pornografik içerikli metinler ve görseller de dahil olmak üzere Yasaklı Ürünler listesinde bulunan Ürünler’in Vallet’de yer almasına sağlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. Satıcı satışa arz ettiği Ürünler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu Şirket’in Ürünler’in arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. Üye’nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı Ürünler’in herhangi bir şekilde İçerik olarak Vallet’e eklenmesi yasaktır. Bu şekildeki içeriklerin Üye tarafından Vallet’de satışa arz edilmesi, sunulması, tanıtımının yapılması ya da ilanının verilmesi ve bu durumun tespit edilmesi halinde, Vallet ilgili Ürün’ün arzına ilişkin tüm İçerikler’in yayınını durdurma ve/veya yasaklı ürünü arz eden Üye’nin üyeliğine son verme ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.
6.6. Şirket, Vallet’de yayınlanan İçerikler’in hukuka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz niteliği taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile diğer kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili İçerik’in yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu takdirde, Şirket’in Üye’ye ilgili İçerik’in yayınlanmasına ilişkin bir ödeme yapılmasının gerekmesi halinde bu ödemeyi yapma yükümlülüğünün ortadan kalkar ve Şirket’e bu konuda yapılan bir ödeme söz konusu ise bu ödeme hiçbir koşul altında iade edilmeyecektir. Bu kapsamda Üye, ödemiş olduğu herhangi bir bedelin iadesini Şirket’ten talep ve dava etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7. Alıcı, Vallet’de Satıcı’ya ait Ürünler’i Şirket’in sunduğu altyapı ile Vallet üzerinden yapar. Alıcı’nın satın alma talebi, Ürün’e ilişkin Satıcı tarafından hazırlanan, Vallet ya da Vallet dışındaki platformlarda belirtilen koşulları kabul ederek Satıcı ile arasında bir satış akdinin Ürün’ü satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. Alıcı bu satın alma talebiyle ilgili Ürün’ü satın almayı kabul ve taahhüt eder.
6.8. Satıcı, Ürün’ü satışa sunarken Listeleme Kuralları’na uygun hareket etmek, listelenen Ürün’ün güncel, yasal ve Yasaklı Ürünler listesine uygun olmasından sorumlu olduğunu ve bu sorumluluğa aykırı davranışlarda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
6.9. Satıcı, Alıcı tarafından ödenen satış bedelinin Hizmet Bedeli’nin kesilmesinden sonra üyelik bilgileri çerçevesinde vermiş olduğu banka hesabına aktarılacağını; bu banka hesabının herhangi bir sebeple bloke olması, banka tarafından kara listeye alınmış olması veyahut da benzeri sebeplerle paranın verilen banka hesabına aktarılamamasından Vallet’in hiçbir koşul altında sorumlu olmayacağını; Hizmet Bedeli düşüldükten sonra satış bedelinden kalan miktarı Satıcı’nın Vallet’e bildirdiği ve sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan bir banka hesabına transfer edeceğini; transferden doğan ve bankalar ile diğer üçüncü kişiler tarafından talep edilen herhangi bir masraf var ise bu masrafın da söz konusu satış bedelinden düşülerek Satıcı’ya gönderileceğini; Alıcı ve Satıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde dahi Şirket’in söz konusu Hizmet Bedeli’ni Alıcı veya Satıcı’ya ödemekle yükümlü olmayacağını; bu süreçte Vallet’in Alıcı veya Satıcı’nın parası üzerinde Şirket adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, Hizmet Bedeli’ne ilişkin şartlar, Hizmet Bedeli Koşulları sayfasında belirtilen şekildedir.
6.10. Alıcı tarafından satın alınan Ürün’ün herhangi bir nedenle iade edilmesi halinde Ürün’ün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesi sorumluluğu yalnızca ve sadece Satıcı üzerinde olup bu takdirde Şirket, yalnızca Satıcı’dan tahsil ettiği Hizmet Bedeli’ni Alıcı’ya iade edeceğini kabul eder. Bu kapsamda ürün bedelini üstlenme yükümlülüğü her koşul altında Satıcı’nın üzerindedir.
6.11. Vallet’in her ne sebeple olursa olsun Alıcı ve Satıcı arasındaki ilişkiyi düzenleme, sağlama, kurma veya sair şekilde oluşturma veyahut da hakemlik yapma yükümlülüğü yoktur. Alıcı ve Satıcı, aralarındaki satış ilişkisinden bizzat ve de şahsen sorumludur ve Vallet’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler.
6.12. Satıcı, Ürünler’in üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde Vallet’e yöneltilen taleplere karşı Şirket’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.13. Satıcı, Ürün’ü zamanında, satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün’ün Alıcı’ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. Bu kapsamda Satıcı, Vallet’in ve Şirket’in Ürün’ün teslimine ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını, bu yönde taleplerin söz konusu olması halinde Vallet’in talepte bulunan Alıcılar’ı kendisine yönlendireceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
6.14. Vallet; yapılan herhangi bir işleme harcama itirazı bildirimi gelmesi ve/veya ödeme hizmeti sağlayan kuruluşun yapılan işlem aleyhine yapılan itirazı kabul etmesi ve bu kapsamda itirazın kesinleşmesi veyahut da işlemin şüpheli bir işlem olması veyahut da Satıcı’nın işlemleriyle ilgili Vallet’e Alıcılar’dan birden fazla şikayet ulaşması durumunda; şüpheli işlemlerle ilgili Satıcı’ya Alıcı ve/veya Vallet tarafından ulaşılamaması, Yasaklı Ürünler Listesi’nde yer alan ürün veya hizmetlerin satışa sunulduğunun tespit edilmesi, söz konusu işlemin Üye’nin genel işlem tutarı ortalamasının üzerinde olması veyahut da işlemin geçerliliği ve hukukiliğine ilişkin herhangi bir nedenle şüphe uyandırması halinde, ilgili işleme ilişkin ödenen ücretin Satıcı’ya aktarılması için Alıcı ve Satıcı’dan ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Söz konusu ek bilgi ve belgeler tamamlanıncaya ve/veya Alıcı tarafından yapılan ödeme ilgili işleme ilişkin şüphe ortadan kalkıncaya değin Satıcı’nın hesabına aktarılmayabilir. Bu kapsamda, Alıcı veya Satıcı’dan talep edilen bilgi ve belgelerin Vallet’e iletilme süresinin dolması durumunda, Alıcı tarafından yapılan ödeme, Vallet tarafından bloke edilebilir veya ilgili siparişe ilişkin bedelin Alıcı ya da Bankasına iade edilmesi halinde, Vallet ödediği bedeli Satıcının yapmış olduğu farklı satışlardan mahsup veya tahsil edebilir. Bu hususta karar verme yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e ait olup belirtilen işlem yalnızca Alıcı ve Satıcılar’ın güvenliğini sağlamak maksadıyla kullanılmaktadır.
6.15. Vallet, Satıcının kargo işlemlerinden doğan herhangi bir borcu bulunması halinde, ilgili borç bakiyesi Vallet tarafından Alıcının yaptığı ödemeden veya Satıcının farklı siparişlerinden mahsup veya tahsil edilebilir. Bu hususta karar verme yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e aittir.
6.16. Üyeler, her koşulda Şirket’i ve Vallet’i kar kaybı da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarara uğratmamakla ve Şirket’in ve de Vallet’in saygınlığına herhangi bir zarar vermemekle yükümlüdür. Bu kapsamda Satıcılar, Vallet’de belirtilen tüm koşul ve kurallara uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Satıcılar, Alıcılar’ın memnuniyetine azami özen göstereceklerini; Alıcılar ile olan ilişkilerini saygı çerçevesinde yürütmekle yükümlü olduklarını ve bu kapsamda Alıcılar’a her ne şekilde olursa olsun hakaretamiz ifadeler kullanmayacaklarını, Alıcılar’ı aşağılayan, karalayan, renciden eden her türlü hareketten kaçınacaklarını; Alıcılar’ın taleplerine ve sorularına en geç aynı gün içinde yapıcı ve memnuniyet odaklı yanıtlar vermekle ve bu kapsamda Vallet tarafından talep edilmesi halinde Alıcılar ile olan tüm iletişim kayıtlarını Vallet’e göndermekle yükümlü olduklarını; Vallet’e verdikleri iletişim bilgilerinin doğru olduğunu ve Vallet’e kaydettikleri telefon numaralarından mesai saatleri içinde ulaşılabilir olmakla yükümlü oldukları kabul ve taahhüt ederler. İşbu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Vallet Satıcı’nın üyeliğini derhal fesih hakkını haiz olmasının yanında, Vallet’in Alıcı’ya her ne nam altında ve sebeple olursa olsun, bedel iadesi de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, bir tazminat ödemesi halinde, ödediği bedeli Satıcı’dan tahsil etme ve/veya Satıcı’nın alacaklarından mahsup etme hakkı saklıdır.

7. YASAKLAR VE SORUMLULUK HALİ
7.1. Üyeler, Hizmetler’i hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, Hizmetler’i kullanırken yapacakları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumludurlar.
7.2. Üyeler, İçerikler’i çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Vallet ve/veya Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçerikler’i Vallet’e ekleyen Üyeler’e devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamda, Vallet’in ve Şirket’in söz konusu İçerikler’den herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.3. Her ne neviden olursa olsun ve kimden kaynaklanırsa kaynaklansın teknik aksaklıklardan dolayı Vallet’e ulaşımda meydana gelecek hata ya da kesintilerden Şirket sorumlu tutulamaz.
7.4. Vallet, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Üye’nin davranışlarından sorumlu değildir. Şirket’in, hiçbir koşulda Vallet’in kullanımı, Ziyaretçiler arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket’in herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararın tazminini talep hakkı saklıdır.
7.5. Üyeler suç teşkil edecek, Vallet’in kullanımında yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, her türlü yasa dışı, hakaret ya da tehdit içeren, küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı İçerikler yayınlayamaz. Bu konuda Yasaklı Ürünler listesi esastır. Üyeler bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. Bu hükmün aykırılığının tespiti halinde Vallet aykırılığa sebep olan Üye’nin üyeliğini derhal ve ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın sona erdirebilir.
7.6. Şirket, Üyeler’e ya da onların e-posta adreslerine, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj gönderilmesi, Üyeler’in bu amaçla başka bir internet sitesine yönlendirilmesi ve Vallet’de var olan ve ileride oluşturulabilecek interaktif alanların bu şekilde yetki dışında kullanılması gibi durumlarda hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.
7.7. Üyeler tarafından gönderilen ve/veya yüklenen İçerikler’den münhasıran söz konusu İçerik’i yükleyen veya gönderen Üye sorumludur. Vallet, Üyeler tarafından gönderilen ve/veya yüklenen İçerikler’e ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Üyeler Vallet’in ve/veya Şirket’in İçerikler’i izlemediğini, ancak bu kuralların ihlal edildiğine veya başka bir nedenle zararlı olduğuna kendi inisiyatifine dayanarak kanaat getirdiği İçerikler dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple her türlü İçerik’i inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğunu kabul eder.
7.8. Şirket’in herhangi bir talebe veya soruya yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
7.9. Vallet’de yer alan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanmak suretiyle kişisel sayfalarda yayınlanması ve/veya pazarlanması kesinlikle yasaktır.
7.10. Üyeler, Vallet’e yükledikleri her türlü İçerik için, Şirket’e söz konusu İçerikler’in Vallet’de veya çeşitli mecralarda, çeşitli amaçlarla ve çeşitli şekillerde yayınlanmasına ilişkin hakları ve söz konusu İçerikler’i ayrıca bir ücret ödemesi gerekmeksizin herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz ve devredilebilir bir hak olarak verirler. Herhangi bir karışıklığa sebep olmamak adına belirtmek gerekir ki; işbu madde kapsamında, Şirket Üyeler tarafından yüklenen Ürünler’in kendilerine ilişkin herhangi bir hak iddia etmemekte, Ürünler’in görüntülerinin Vallet’de veya çeşitli mecralarda yayınlanması haklarına ilişkin bir bilgilendirme yapılmaktadır.

8. GEÇERLİLİK VE DEĞİŞİKLİK
8.1. İşbu Sözleşme; Üye, üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üye’nin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Kullanım Koşulları ve diğer metinlerin tamamı işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri Vallet tarafından güncellenebilir. Üyeler, Vallet’e her giriş yaptıklarında güncellenmiş hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaktır.

9. YÜRÜRLÜK
9.1. Şirket ile Üye arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türkiye Cumhuriyeti hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
9.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Hizmetler’e ilişkin olarak Vallet’de yayınlanan tüm metinler işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlarda bildirilen tüm koşullardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden oluşan politika belgelerinin tamamı karşılıklı olarak kabul edilerek Üye’nin elektronik olarak onay vermesiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.
9.3. Şirket herhangi bir zamanda işbu Üyelik Sözleşmesi’nde veya eklerinde yer alan hükümlerden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleyerek üzerinde değişiklik yapma ve yeni halini yayınlama hakkını saklı tutar. Bu kapsamda, yayınlanan metinlerin tamamı Üyeler için yayımı tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

HİZMET BEDELİ KOŞULLARI


- Vallet üzerinden yapacağınız alışverişlerde, bankanızın bu güvenlik sistemini desteklemesi halinde ödemenizi 3 Boyutlu güvenlik şifrenizi kullanarak gerçekleştirmenizi sağlayabilir. Vallet üzerinden yapılacak satışlarda Şirket’in sunduğu Hizmeteler’e ilişkin Satıcı tarafından ödenecek bedellere ve Alıcı tarafından yapılacak ödemenin kabul işleminin Türkiye sınırları dahilinde olması halinde Satıcı’ya aktarılmasına ilişkin koşullar aşağıda belirtilen şekildedir. Vallet, burada belirtilen koşulları her zaman, ayrıca hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına haizdir.

- Şirket, burada belirtilen bedellerde ve koşullarda her zaman, ayrıca hiçbir bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bununla birlikte, Hizmet Bedeli Koşulları’nın değiştirilmesi halinde Satıcı 30 (otuz) gün içinde Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme hakkını haizdir.
- Alıcı tarafından ödenen satış bedeli Şirket’in sunduğu hizmetin bedelinin kesilmesinden sonra Satıcı’nın üyelik bilgileri çerçevesinde verdiği banka hesabına aktarılacaktır. Bu banka hesabının herhangi bir sebeple bloke olması, banka tarafından kara listeye alınmış olması veyahut da benzeri sebeplerle paranın verilen banka hesabına aktırarılamamasından Şirket’in hiçbir koşul altında sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Hizmet Bedeli düşüldükten sonra satış bedelinden kalan bedel, Satıcı’nın Şirket’e bildirdiği ve sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan bir banka hesabına transfer edilecektir. Transferden doğan ve bankalar ile diğer üçüncü kişiler tarafından talep edilen herhangi bir masraf var ise bu masraf da söz konusu satış bedelinden düşülecektir.
- Alıcı ve Satıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde dahi Şirket, tahsil edilen Hizmet Bedelini Alıcı veya Satıcı’ya ödeme veya iade etme yükümlülüğü yoktur.
- Şirket’in Hizmet Bedeli, Satıcı’nın bir önceki ay içerisindeki Aylık Satış Hacmi hesaplanarak belirlenmektedir. Güncel hizmet bedeli oranlarına üyelik panelinin sağ üst köşesinden erişilmektedir.
- Satıcı’nın taksitli ödeme imkanı sunduğu ve Alıcı’nın bu imkandan yararlanıp taksitli ödeme yaptığı işlemler Şirket tarafından tek taraflı olarak belirlenecek ek bedellere tabi olabilir. Taksitli işlemlerde, güvenlik sebebiyle işlem tutarının en fazla %2’ye (yüzde ikiye) kadar olan kısmı Şirket tarafından 7 (yedi) gün süre ile bloke olarak tutulabilir. Bloke olarak tutulan bu tutar, blokaj tarihinden 7 (yedi) gün sonra serbest bırakılmakta ve takip eden ilk tahsilat gününde Satıcı’nın hesabına aktarılmaktadır.
- Şirket, Satıcılar’ın satışa sundukları hizmetleri değerlendirmek üzere ve/veya gerekli görmesi halinde Alıcılar tarafından ödenecek bedelleri bloke olarak tutabilir. Bloke olarak tutulacak tutarlara ilişkin bilgilendirme Şirket tarafından her bir Satıcı’ya ayrı ayrı yapılacaktır.
- Şirket tarafından sunulan hizmet kapsamında, Satıcılar’ın adı, unvanı, alan adı, markası, ürünü ve/veya hizmeti, Vallet’de belirtilen herhangi bir bilgi vasıtasıyla ya da başka herhangi bir yolla ödeme hizmeti verdiği izlenimini yaratması halinde ilgili Satıcı’nın ödemeleri Şirket tarafından süresiz olarak bloke edilir ve üyeliği süresiz olarak askıya alınır. Ayrıca Şirket’ı yanıltmak amacıyla, satışın yapıldığı mecrada gerçeği yansıtmayacak şekilde bilgiler verdiğini Alıcılar’a herhangi bir şekilde belirtmesi halinde ilgili Satıcı’nın ödemeleri Şirket tarafından süresiz olarak bloke edilir ve Şirket’in işbu maddede belirtilen sebepler uyarınca bir zararının olması halinde, söz konusu zarar bloke edilen tutardan karşılanır. Şirket’in zararının bloke edilen tutarı aşması halinde Şirket tüm zararını, zarara sebep olan Satıcı’dan tahsil edebilir ve bu sebeple yasal yollara başvuru hakkını haizdir.
- Yürürlükteki mevzuat kapsamında ödeme kuruluşlarından, bankalardan kredi kuruluşlarından veya kredi kartı sağlayıcılardan (Visa, Mastercard, Amex vb.) herhangi bir Satıcı’nın işlem veya işlemleriyle ilgili yazılı veya sözlü uyarı veya her ne neviden olursa olsun ceza gelmesi durumunda, ilgili Satıcı’nın ödemeleri Şirket tarafından süresiz olarak bloke edilir ve Şirket’in işbu maddede belirtilen sebepler uyarınca bir zararının olması halinde, söz konusu zarar bloke edilen tutardan karşılanır. Şirket’in zararının bloke edilen tutarı aşması halinde Şirket tüm zararını, zarara sebep olan Satıcı’dan tahsil edebilir ve bu sebeple yasal yollara başvuru hakkına haizdir.
- Belirtilen Vallet Hizmet Bedeli KDV hariçtir.

TESLİM KOŞULLARI


- Vallet, yalnızca Satıcılar ile Alıcılar’ı kredi kartıyla veya Vallet’in belirleyeceği diğer ödeme yöntemleriyle ödeme yapılması imkanı sunma maksadı ile bir araya getirmektedir. Satıcılar ve Alıcılar, Şirket’in satışa sunulan Ürünler’in teslimi hususunda, ayrıca açıkça belirtilmediği durumlarda, hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- Vallet üzerinden Alıcı ve Satıcı’nın bir araya getirilmesi ile kurulan sözleşme kapsamında Satıcı’nın sorumluluğu, Alıcı tarafından satın alınan Ürün’ü mümkün olan en kısa süre içerisinde, tam, eksiksiz, usulüne uygun ve ayıptan ari olarak ve Alıcı’nın Vallet üzerinden bildirdiği bilgilere uygun olarak göndermek ve Alıcı’nın yükümlülüğü satın aldığı Ürün’ün bedelini Şirket tarafından belirlenen şekilde yatırmak ve kendisine gönderilen Ürün’ü teslim almaktır.
- Şirket, İnternet Sitesi üzerinden Ürün satışı yapmamaktadır. Alıcılar tarafından satın alınan Ürünler, Şirket tarafından değil Satıcılar tarafından Alıcılar’ın adreslerine gönderilecektir.
- Satıcı, Alıcı’ya karşı Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi uyarınca Ürün’ü zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün’ün Alıcı’ya satılması, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. Satıcı gönderme ve teslim yükümlülüğünü, Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri Şirket’in sağladığı satıcı portalı üzerinden gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde Ürün’ün teslim edilememesinden veya benzeri bir durumdan Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun doğmayacağını ve Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun bir maddi veya manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- Kargoya ilişkin ücretleri belirlemek ve hangi kargo şirketi ile gönderim yapılacağını belirlemek Satıcılar’ın inisiyatifindedir. Bu sebeple, ödemenin yapılmasından önce Alıcılar’ın Satıcılar’la iletişim kurarak teslim koşulları üzerinde mutabakata varması gerekmektedir. Alıcılar ve Satıcılar, Vallet üzerinden satış işlemi yaparak Şirket’in teslime ve/veya Alıcılar’ı ve Satıcılar’ı uzlaştırmaya, buluşturmaya veya anlaştırmaya ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
- Taşıma esnasında söz konusu olabilecek zararlar da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Ürünler’in teslimatına ve yasaklı ürünlere ilişkin olarak Satıcı ve/veya Alıcı tarafından tercih edilen posta hizmet sağlayıcının belirlediği kural ve koşullar geçerlidir. Kargo şirketlerinin kural ve koşulları İnternet Sitesi’nde yer alabileceği gibi, gerek Kargo Şirketlerinin ve gerekse diğer posta hizmet sağlayıcının kendi internet sitesinde de bulunabilir. Vallet’in kargo şirketleriyle anlaştığı fiyatlar üzerinden Satıcılar’ın gönderim yapabilmelerine olanak sağladığı Anlaşmalı Kargo gönderimleri için belirtilen kuralları aşağıda bulabilirsiniz. Şirket’in, Ürünler’in posta hizmet sağlayıcı üçüncü kişi sebebiyle ve/veya vasıtasıyla zarar görmesine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple lütfen Ürünler’i göndermeden önce tercih ettiğiniz posta hizmet sağlayıcının belirlediği kural ve koşulları inceleyiniz.
- Satın alınan Ürünler’in teslim edilememesinden Şirket sorumlu değildir. Ürün’ün teslim edilememesi halinde, Şirket’in yegane sorumluluğu, kendisine bu durumun bildirilmesi halinde, durumu Satıcı’ya bildirmektir.
- Satıcı, Alıcı’ya satın aldığı Ürün’ün kargo bilgilerini bildirmekle yükümlüdür. Alıcı’ya Ürün’e ilişkin kargo bilgileri, Alıcı’nın Vallet’de ilgili bölüme girdiği e-posta adresi üzerinden bildirilecektir. Bu sebeple Alıcılar’a ilgili bölüme e-posta adreslerini girmeleri önerilir.
- Satıcı, Alıcı’nın Ürün’ün teslimine ilişkin herhangi bir talebi olması durumunda, söz konusu talebi Satıcı Paneli’nde bulunan Müşteri Talepleri bölümünden ve Şirket tarafından kendisine sair şekillerde iletilecek talepleri takip etmek ve çözmekle yükümlüdür.
- Vallet üzerinden verilen Hizmetler’in sağlanabilmesi için Şirket, Satıcı’nın ve Alıcı’nın adı ve soyadı, unvanı, iletişim bilgileri gibi, satın alınan Ürün’ün teslimatının yapılabilmesi için gerekli olan bilgi ve verileri Satıcı’nın gönderim için tercih ettiği posta hizmet sağlayıcı üçüncü kişiler ile paylaşacaktır. Vallet ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek, Satıcı’nın ve Alıcı’nın kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin bilgiler için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
- Ürünlerin gönderilmesinde Alıcı ve/veya Satıcı’dan kaynaklanan her ne nam altında olursa olsun bir usulsüzlüğün söz konusu olması durumunda Vallet’e, Şirket’e, ortaklarına ve/veya çalışanlarına karşı herhangi bir cezai, adli ve/veya idari yaptırım uygulanması durumunda, Vallet’in doğmuş veya doğacak her türlü zararının tahsili için ilgili Alıcı ve/veya Satıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.

SATIŞI YASAK ÜRÜNLER


Reçeteli ilaç, uyuşturucu ve psikoterapik maddeler,
Telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,
Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
Dinleme cihazı ürünleri,
Yasaklı yayın satışı yapan siteler.
Hayvan haklarının ihlali ve istismarına yönelik ürün/hizmetler
İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardım (Doping ilaçları vb) satışı yapan siteler
İnsan onuruna, kamu düzenine, genel ahlak, asayiş ve sağlığa aykırı, şiddet içerikli ürün/hizmetler
Sahtecilik, kaçakçılık, hırsızlık, vb. yasal olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet
T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Tebliğ No: 2013/49 ile diğer ilgili mevzuata uygun olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet
Açık artırma / eksiltme siteleri
Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler
Alkollü içecek satışı yapan siteler
Bahis ve kumar siteleri
Zayıflama tabletleri ürün satışı yapan web siteleri
Canlı hayvan satışı yapan siteler
Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan offline satışlar
Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürün satışı yapan siteler
Fatura ödeme merkezleri
Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali ve istismarına yönelik taklit veya sahte ürün/hizmetler
FOREX faaliyeti gösteren siteler
Hisse senedi, tahvil, bono satışı yapan siteler
İnsan organı satışı yapan siteler
İnternet servis sağlayıcılığı sağlayan siteler
Kaçak ve ithalatı yasak ürün satışı yapan siteler
Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, eposta, ikametgâh adresi gibi bilgilerin satışa sunulması.
Kopya ve bandrolsüz ürün satışı yapan siteler
Kültür ve tabiat varlıkları satışı yapan siteler
Markaların promosyon ürünlerinin satışını yapan siteler
Maymuncuk ve kilit açıcı ürün satışı yapan siteler
Oyun kopyalamaya yönelik(R4/modchip) ürün/hizmetler
Piramit şeklinde satış gerçekleştiren web siteleri
Radar dedektörü satışı yapan siteler
Reçeteli ve reçetesiz ilaç satışları yapan siteler
Reçeteli, reçetesiz ilaçlar, Lensler, Endikasyon bilgisi içeren ürün satışı yapan siteler
Resmi kıyafet ve üniforma satışı yapan siteler
Sahte belge, kimlikler, pasaport, diploma, asalet ünvanları vb. satışı yapan siteler
Sahte veya Replika ürün satışı yapan siteler
Sentetik Uyarıcılar (Banyo Tuzu, K2, Spice, Genie, Kronic olarak adlandırılan maddelerin tümü) ve Salvia Divinorum satışı yapan siteler
Sigara ve tütün mamulü satışları (Elektronik sigara satışı dahil)
Siyasi içerikli siteler
Şans oyunları bileti satışı yapan siteler
Tasarruf cihazları satışı yapan siteler
Toplu elektronik posta adresi listesi satışı yapan siteler
Trafik Aygıtı (Radar kilitleyici vb.) satışı yapan siteler
TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücü satışı yapan siteler
Veteriner tıbbi ürünlerin satışını yapan siteler
Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımı satışı yapan siteler
Yanıcı ve patlayıcı madde satışı yapan siteler
Yasadışı yetişkin siteleri Cinsel içerikli / Pornografik içerikli ürün satan siteler
Gençlerin ve çocukların ruh sağlığına aykırı, çocuk ve insan haklarını zedeleyici ürün ve hizmetler
Karaborsa ürün satışı yapan siteler


Türkiye Merkez Bankası Ödeme Sİstemleri ve Finansal Teknolojiler Müdürlüğü 6493 Sayılı Kanunun 12nci maddesi ikinci fıkrası b bendine göre SATICI VALLET ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni Ticari Temsilci olarak tanımlanmasını kabul eder.

top